Langhaledafnie, Bythotrephes longimanus

Række: Arthropoda

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Cercopagidae

Underfamilie: -

Slægt og art: Bythotrephes longimanus

Synonym: Bythotrephes cederstroemii (yngre navn)

Dansk navn: Langhaledafnie

Andre navne:

Sø-langhaledafnie.

Superlanghaledafnie.

Norsk: Langhalerovkreps.

Tysk: Langschwanzkrebs.

Amerikansk: Spiny water flea.

 

Kendetegn

·         Gennemsigtig med smudsiggul til smudsigblågrøn anstrøg.

·         Hovedet fremad- nedadbøjet og med stort sammensat øje.

·         Svømmeantenner (2. antenner) lange og besat med mange svømmebørster.

·         Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side.

·         Krop og ben er ikke dækket af et skjoldet.

·         Skjoldet omgiver kun en rund rugesæk.

·         Med 4 par skeletlemmer.

·         1. benpar væsentligt længere end de følgende og besat med lange, kloagtige børster.

·         Bagkropsvedhæng (haletorn) er ekstremt lang med flere parrede modhager.

·         Kropslængden varierer fra 1½  til 5-6 mm plus en yderligere 5-7 mm haletorn

Levesteder (Biotop)

        Langhaledafnie er udelukkende en planktonisk dafnie, der findes langt fra bredden.

        I enkelte af vore store dybe søer (Sjællandske: Furesø, Esrom sø, samt store Midtjyske søer: Almind sø).

        April-december.

Økologi: Mad og fjender

·         Bythotrephes er rovdyr og lever i høj grad på mindre zooplankton.

·         Den lange haleryg med modhager giver beskyttelse mod fiskepredation, især fra første års fiskeyngel.

·         I USA har man fundet at kviksølvindholdet i dens fjende, rovfisken Amerikansk Helt, formindskes efter at Sø-langhaledafnien indvandrer til en sø med Amerikansk Helt. Heltens væksteffektivitet forøges formodentligt, når de også kan ernære sig af Sø-langhaledafnien, og dermed akkumuleres mindre kviksølv.

Bevægelse

         

Flere billeder

© FP

Referencer

(1)   Abrahamsen, Sv. E., 1976. Biologiske ferskvandsundersøgelser. 1. udg. Forum.

(2)   Abrahamsen, Sv. E., 1977. Biologiske ferskvandsundersøgelser. 2. udg. Forum, s. 130+224

(3)    Bosselmann, S. 1974. The crustacean plankton of Lake Esrom. Arch. Hydrobiol. 74(1): 18-31

(4)     Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(5)    Norsk rødliste for arter 2021. https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021

(6)   Petersen, F. 1983/2006. Population dynamics and production of Daphnia galeata (Crustacea, Cladocera) in Lake Esrom

Ecography (2006) [Holarctic Ecology (1983)] 6(3):285 – 294.

(7)   Rennie M.D. et al. 2024. Spiny water flea invasion alters fish mercury bioaccumulation rates. Biological Invasions Jan 2024

(8)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(9)   Sharff, N. 2009. Hvad finder jeg i sø og å 11.udg. Politiken 

(10) An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FCentropagididae/GBythotrephes/Bythotrephes_cederstroemi.html