Næb- og Kugledafnier, Chydoridae (familie)

Række: Arthropoda

 

 

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Chydoridae, Næb- og Kugledafnier

Underfamilier:

Aloninae, Næbdafnier

Chydorinae, Kugledafnier

Danske slægter:

Aloninae, Næbdafnier

Camptocercus, Styltedafnier

Acroperus, Andedafnie

Alonopsis, Aflang Dafnier

Tretocephala, Studsdafnie

Kurzea, Tapirdafnie

Oxyurella, Tornhaledafnie

Alona, Næbdafnier

Coronatella, Næbdafnier

Ovalona, Næbdafnier

Phreatalona, Næbdafnier

Leydigia, Linsehaledafnie

Graptoleberis, Snegledafnie

Rhynchotalona, Næsedafnie

Monospilus, Enøjet Dafnier

Chydorinae, Kugledafnier

Alonella, Dværgdafnier

Disparalona, Kampdafnier

Pleuroxus, Mudderdafnier

Chydorus, Kugledafnier

Paralona, Sand-kugledafnier

Pseudochydorus, Skraldedafnier

Anchistropus, Snyltedafnier

Dansk navn: Næb- og Kugledafnier

 

 

Kendetegn

·         Kroppen kompakt og mere eller mindre

·         sammentrykt.

·         De har en karakteristisk "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne.

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantennen (2.antenne) er 3-leddet.

·         Skjoldet 2-klappet og omgiver kroppen, benene og rugehulen.

·         5-6 bladfødder, som mangler tydelig leddeling og der er forskelligt byggede.

·         Tarmen uden blindsække. Endetarmsåbningen mere eller mindre placeret fjernt fra bagkroppens spids.

·         Små arter.

Levesteder (Biotop)

        De fleste chydorider foretrækker oligotrofe og dystrofe søer, undtagelser herfra er især Chydorus sphaericus og Alone rectangula, der ofte træffes i størst mængde i eutrofe eller forurenede søer.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

Referencer

(1)    Abrahamsen, Sv. E., 1976. Biologiske ferskvandsundersøgelser. 1. udg. Forum, 1976.

(2)    FRYER, G. 1968. Evolution and adaptive radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): a study in comparative functional morphology and ecology. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 254.

(3)    RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(4)    Whiteside, M. C. 1970. Danish Chydorid Cladoceran. Ecol. Monogr. 40.

(5)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/choices/cladocera/FChydoridae/01/01.html