Almindelig Kugledafnie, Chydorus sphaericus

Række: Arthropoda

Planktondafnier12 - Kopi (7)

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Næb- og Kugledafnier Chydoridae

Underfamilie: Kugledafnier (Chydorinae)

Slægt og art: Chydorus sphaericus

Inklusive: Stor kugledafnie (C. sphaericus latus)

Dansk navn: Almindelig Kugledafnie

 

Lynceus sphaericus O. F. Müller, 1785, var en dansk forsker

 

Kendetegn

·         Dyret kugleformet eller oval og ikke sammentrykt.

·         Ingen tydelig adskillelse mellem hoved- og kropsskjold.

·         Farven varierer fra lys gulliggrøn til mørk brun.

·         Med 5 bladfødder, der er forskelligt byggede:

·         Både ydergrenen og indergrenen på svømmeantenne (2. antenne) er 3-leddet.

·         De har en karakteristisk "snude" (rostrum), der dækker og beskytter 1. antenne D

·         Tarmen uden blindsække. 

·         Endetarmsåbningen mere eller mindre placeret fjernt fra bagkroppens spids. Små arter

·         Bagranden af skjoldet kun halvt så højt som den største skalhøjde.

·         Knap 0,5 mm lang.

Levesteder (Biotop)

        Almindelig Kugledafnie er den almindeligste dafnie herhjemme.

        Den træffes hele året overalt i alle slags vandhuller, også i søernes frie vandmasser i klarvandede søer (som den eneste af slægtens arter), fx i Grane Langsø, Trold sø, Kalgård sø, Hampen sø, Kvie sø, Røde sø, Knud sø, Mossø, Ejstrup sø i Midtjylland. Også fundet, som eneste dafnieplanktonart, i den sure højmose: Bøllemosen, Skodsborg, Sjælland selv i vandet mellem tørvemos planterne sammen med skalamøber og hjuldyr.

        Da det er en bundform, er dens tilstedeværelse som planktonart betinget af store, trådformede kolonier af cyanobakterier (”Blågrønalger”), eller større detritusklumper, som den kan benytte til at sætte sig på som underlag.

        Blågrønalger træffes især i stærkt næringsrige søer.

        0,4 mm.

Mad og fodringsadfærd

         

Bevægelse

         

Flere billeder

 

 © FP

Referencer

(1)   FRYER, G. 1968. Evolution and adaptive radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): a study in comparative functional morphology and ecology. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci. 254.

(2)   Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(3)   Müller, O.F. 1785. Entomostraca seu Insecta Testacea, quae in aquis Daniae et Norvegiae reperit, descripsit et iconibus illustravit 1–135

(4)   Olsen, L.-H., Sunesen, J., Pedersen, B. V. , 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(5)   Røen, U. 1954. Om småkrebsfaunaen i en jyds, oligotroph sø, Langsø i Grane plantage, med et fund af Eucyclops lilljeborgi (G. O. Sars) ny for Danmark. Flora og Fauna (1-2). s. 11ff

(6)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(7)   Smirnov, N.N.1996. Cladocera: the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the world. in:
Guides to the Identification of Microinvertebrates of the Continetal Waters of the World.
21.

(8)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FChydoridae/GChydorus/Chydorus_sphaericus/chydorussphaericus.htm