Hav-rovdafnier, Podonidae (familie)

Række: Arthropoda

Planktondafnier18 - Kopi (4) - Kopi

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Familie: Podonidae

Underfamilie:

Slægter: Podon (inkl. Pleopis) og Evadne

Dansk navn: Hav-langhaledafnier (familie)

Danske arter:

Brakvands-langhaledafnie, Podon leuckarti

Atlantisk Langhaledafnie, Podon intermedius

Hav-langhaledafnie, Podon (Pleophis) polyphemoides

Vikinge Havdafnie, Evadne nordmanni

Tornet Havdafnie, Evadne spinifera

Evadne spinifera P. E. Müller, 1867, var en dansk forsker.

Kendetegn

·         Skjoldet lille og reduceret til kun at fungere som rugesæk.

·         4 par lemmer med ægte led. Fire par kraftige gribende skeletben, der er noget fladtrykte, tydeligt leddelte

·         Kort krop

·         Halen rudimentær.

·         Svømmeantenne (2. antenne) med omkring 25 svømmehår.

Levesteder (Biotop)

·         5 arter i havet omkring Danmark.

Mad og fodringsadfærd

·         Rovdafnier.

Bevægelse

         

Flere billeder

  © FP

Brakvands-langhaledafnie

 © FP

Vikinge Havdafnie

 

Referencer

(1)   Müller, P. E., 1867. Danmarks Cladocera. Naturhist. Tidskr. 3 R. 5. Bd.
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11042056?page=1 (besøgt 27/10 2023)

(2)   Nielsen, T. G og Hansen, P. J. 1999. Dyreplankton i danske farvande. TEMA-rapport fra DMU no. 28.

(3)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)