Langhaledafnie, Polyphemus pediculus

Række: Arthropoda

Underrække: Crustacea

Klasse: Branchiopoda

Underorden: Cladocera

Overfamilie: Polyphemoidea

Familie: Polyphemidae

Slægt og art: Polyphemus pediculus

Dansk navn: Langhaledafnie

Andre navne:

Tysk: Raubwasserfloh

 

Kendetegn

·         Gennemsigtig og gullighvid.

·         Kroppen langstrakt, ikke sammentrykt fra side til side.

·         Det store hoved er afsat fra kroppen med en dyb indskæring og har et stort øje i midten.

·         Svømmeantenne (2. antenne) med omkring 25 svømmehår.

·         Skjoldet lille og reduceret til kun at fungere som rugesæk, dvs. skjoldet omgiver kun en halkugleformer rugesæk.

·         4 par kraftige gribende skeletben, der er noget fladtrykte, tydeligt leddelte med ægte led

·         1. benpar væsentligt længere end de følgende

·         Halen meget lang, længere end de to styrebørster (se mikroskopfoto)

·         Hvileæg lægges enkeltvis.

·         1-1,8-2 mm lang uden hale.

Levesteder (Biotop)

        Langhaledafnie er en planktonisk dafnie, der dog er almindelig ved bredden af større søer især mellem flydeblade og den yderste del af rørsumpen, hvorfra den vandrer ud på åbent vand om natten.

        I enkelte af vore store søer (Sjællandske: Furesø, Esrom sø og Frilandsmuseet, Lyngby, samt store Midtjyske søer: Almind sø, Kalgård sø, Over sø, Røde sø, Slåen sø, Ejstrup sø, samt Fussing sø i Midtjylland.).

        Også i mosehuller, fx Trold sø i Midtjylland.

        pH 3,8-8,8: mest almindelig i sure søer (lavt pH)

        April-december.

Mad og fodringsadfærd

        Langhaledafnie lever næsten udelukkende som rovdyr af mindre dyreplanktonbytte, især hjuldyr.

        Langhaledafnie er usædvanlig, da det er et af de få hvirvelløse rovdyr i planktonet, der lever visuelt.

        Den ses ofte i tætte sværme langs bredden af søer, der bevæger sig ud i det åbne vand om natten.

Bevægelse

        God og hurtig svømmer.

Flere billeder

 © FP

 

https://dafnier.dk/dafnieartsliste/dafnielysbilleder/polyphemus.jpg

 

 

Video

 

https://www.youtube.com/embed/aRDrQAjG8_U

 

 

Referencer

(1)    Mandahl-Barth, C. 1955. Hvad finder jeg i sø og å. Politiken.

(2)    Mattson, M.T. 1979. Distribution patterns and population dynamics of Polyphemus pediculus (L.) (Crustacean, Cladocera) in a small New England lake. PhD. Dissertation. University of New Hampshire. Durham, NH. pp. 162.

(3)   Olsen, L.-H., Sunesen, J. og Pedersen, B. V., 2003. Små dyr i sø og å. Gad.

(4)    Packard, A.T. 1992. Horizontal distribution, feeding rates and prey selectivity of the littoral predator Polyphemus pediculus. PhD. Dissertation. University of New Hampshire. Durham, NH. pp. 109.

(5)   RøenU. I. 1995 Gællefødder og karpelus. Danmarks Fauna bd. 85. (Dansk Naturhistorisk Forening København 1995)

(6)   Stenderup, K., Olesen, J., Glenner, H. 2006. Molecular phylogeny of the Branchiopoda (Crustacea)--multiple approaches suggest a 'diplostracan' ancestry of the Notostraca. Molecular Phylogenetics and Evolution 41 (1), p. 182-194

(7)     Ussing, Hj. 1931. Fussing og Madum søer. Et forsøg paa en sammenlignende oversigt. Flora og Fauna 1931 (2) s. 41-57

(8)   An Image-Based Key To The Zooplankton Of North America. Version 5.0
http://cfb.unh.edu/cfbkey/html/Organisms/CCladocera/FPolyphmedidae/GPolyphemus/polyphemus_pediculus/polyphemuspediculus.html