Forsidedafnie

Nøgle til

DE DANSKE SØERS OG DAMMES PLANKTON-DAFNIER

(Cladocera, Crustacea)

af

FLEMING PETERSEN

1. web-udgave

november 2000

Indholdsfortegnelse:
Indledning
Nøgle
Ordliste
Litteraturliste
Navneliste